Helmer Osslund, På väg mot Stora Sjöfallet , Olja på smörpapper monterat på papp-pannå, 40 x 85 cm

kommande utställningar

 
 
 
 

Helmer Osslund, Glödande kustlandskap, olja på duk, 43 x 87,5 cm

Helmer Osslund

Årstidsbrytningar

13 februari - 12 mars

Genom Helmer Osslunds konst får vi följa hans norrländska strövtåg över berg och längs älvdalar, genom regn, rusk och solsken, från åren strax före sekelskiftet 1900 och fram till hans död. Samtidigt följer vi honom inte enbart genom årstiderna, utan just genom årstidsbrytningarna. Dessa hårfina övergångar i naturens regelbundna växlingar, de knappt märkbara skiftningarna i växtlighet, atmosfär, temperatur och väderlek, intresserade Helmer Osslund på djupet. Att han som få andra lyckades förmedla dem i sin konst ger honom en alldeles speciell position bland Nordens alla skickliga landskapsmålare.

 
 
 
 

Välkommen

Öppettider:

Vardag 10-18
Lördag 12-16 under utställning